MKUcto

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Naše služby

  • Komplexní vedení daňové evidence - externí i interní zpracovávání daňové evidence ( dříve jednoduché účetnictví ) včetně fakturace, skladové evidence, zpracování uzávěrky, daňového přiznání a přehledů pro sociální a zdravotní pojišťovny


  • Komplexní vedení účetnictví pro společnosti s ručením omezeným - externí i interní zpracovávání účetnictví ( dříve podvojné účetnictví )  včetně fakturace, skladové evidence, uzávěrkových operací, výsledovek a daňového přiznání


  • Komplexní zpracování mzdové a personální agendy - vypracovávání mezd včetně výplatních pásek, veškerá personální agenda, smlouvy, výpovědi, roční vyúčtování, ELDP, zajištění kontrol před úřady


  • Zpětná rekonstrukce a revize účetnictví - kontrola účetnictví za již přiznaná léta zpracovávané jiným dodavatelem, rekonstrukce do stavu dle podaných přiznání, pokud by stavu dle přiznání nebylo možno dosáhnout, realizujeme podání dodatečných daňových přiznání


  • Možnost odkladu podání přiznání - zajišťujeme odklad podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob na 30. 6.


  • Zajištění všech administrativních prací -  zajišťujeme všechny administrativní práce spojené s potřebami firmy : psaní faktur, přepisy inventur, korespondence s úřady, dodavateli a odběrateli, psaní knih jízd či jejich rekonstrukce, veškerá zaměstnavatelská administrativa včetně smluv

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky